Miejska Przychodnia " Lecznicza " w Łodzi »

Miejska Przychodnia " Lecznicza " w Łodzi

Adres:

ul. Lecznicza 6

93-173 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

0426847631

Fax:

0426847158

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

729-24-86-331

REGON:

47293923700000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Lecznicza 6

93-173 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

0426847631

Komórki ZOZ w tej jednostce:

gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

gabinet położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

poradnia ginekologiczno- położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

poradnia medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

poradnia neurologiczna dla dorosłych

Poradnia neurologiczna

poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

poradnia otolaryngologiczna dla dorosłych

Poradnia otolaryngologiczna

poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

poradnia pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna

poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia rendgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

pracownia ultrasonograficzna

Pracownia USG

Punkt pobrań materiałów do badań

Punkt pobrań materiałów do badań

Punkt pobrań materiałów do badań

Punkt pobrań materiałów do badań

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

zakład rehabilitacji narządu ruchu

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Lecznicza 6

93-173 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

0426847631

Komórki ZOZ w tej jednostce:

dział fizjoterapii dla dorosłych

Dział (pracownia) fizjoterapii

dział fizjoterapii dla dzieci

Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci

Dział masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

oddział dziennej rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

poradnia rehabilitacji dla dorosłych

Poradnia rehabilitacyjna

poradnia rehabilitacji dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Zespół rehabilitacji domowej

Zespół rehabilitacji domowej