Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 »

Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Sokoła 19

32-500 Chrzanów (woj.małopolskie)

Telefon:

623-22-11 623-55-69

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet opieki pielęgniarskiej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologii dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Miejska Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 należy do ZOZ:
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie

Adres:

ul. Sokoła 19

32-500 Chrzanów (woj.małopolskie)

Telefon:

623 22 11

Fax:

624 03 10

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

628-19-16-477

REGON:

276218481