Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie »

Miejski Szpital Zespolony z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Adres:

ul. Mirowska 15

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

034-3702222

Fax:

034-3702792

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

949-17-63-544

REGON:

151586247

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Miejski Szpital Zespolony

Szpital
Adres:

ul. Mirowska 15

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

034-3702222

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem przy ul. Bony 1/3

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział geriatryczny

Oddział geriatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział neurologiczny z pododdziałem przy ul. Mirowskiej 15

Oddział neurologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział psychiatryczny dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział rehabilitacji leczniczej

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Pracownia badań kardiologicznych

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki kardiologicznej

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia UDP

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład rehabilitacji i fizykoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Mirowska 15

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

034-3702788

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centrum chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Centrum diagnostyki i terapii endoskopowej

Pracownia endoskopii

Centrum leczenia łuszczycy

Poradnia dermatologiczna

Laboratorium centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia antytytoniowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia domowego leczenia tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia prątka Kocha

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia rengenodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia ultrasonografii

Pracownia USG

Pracownia ultrasonografii

Pracownia USG

Pracownia ultrasonografii

Pracownia USG

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Bony 1/3

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

034-3702222

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy