Poradnia neurochirurgiczna (konsultacje)

Poradnia neurochirurgiczna
Adres:

ul. Chemików 7

09-411 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3650925

Specjalizacje:

  • Neurochirurgia

Leczone schorzenia:

  • Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
  • Inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
  • Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
  • Zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe
  • Inne zaburzenia układu nerwowego
  • Choroby naczyń mózgowych
  • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
  • Urazy głowy

Należy do jednostki:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "PetroLek"Płock

Adres:

ul. Chemików 7

09-411 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-3650925