Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Szpital
Adres:

ul. Traugutta 116

50-420 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3437601

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział elektrodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dział epidemiologii i diagnostyki mikrobiologicznej

Dział higieny i epidemiologii

Dział radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Dział rehabilitacji leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet okulistyczny

Poradnia okulistyczna

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Klinika neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Klinika neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział medycyny ratunkowej

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział neurologii dziecięcej

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział neurologii i leczenia ostrych udarów

Oddział neurologiczny

Oddział ostrych zatruć

Oddział toksykologiczny

Poradnia chirurgiczno - urazowa

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii twarzowo - szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia dla chorych ze stwardnieniem rozsianym

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia elektrostymulacji serca

Poradnia kardiologiczna

Poradnia ginekologiczna konsultacyjna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia logopedii

Poradnia logopedyczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologii dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologii dziecięcej

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Adres:

ul. Traugutta 116

50-420 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3437601

Fax:

071-3436747

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

899-22-28-560

REGON:

006320384