Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu »

Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 10

59-220 Legnica (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny oddział dla chorych nerwowo

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Dzienny oddział terapii uzależnień od alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział detoksykacyjny dla uzaleznionych od alkoholu

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział leczenia nerwic

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oddział leczenia uzaleznień

Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia uzaleznień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia psychoterapeutyczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu należy do ZOZ:
Niepubliczny Ośrodek Terapii Uzaleznień od Alkoholu

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 10

59-220 Legnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076 723-86-10 723-86-11

ZOZ-Mail:

NIP:

752-10-47-522

REGON:

390614961