Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ortopedia Zamojska" »

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ortopedia Zamojska"

Adres:

ul. Kilińskiego 4

22-400 Zamość (woj.lubelskie)

Telefon:

084-6381587

Fax:

084-6381587

ZOZ-Mail:

NIP:

922-23-43-136

REGON:

950417799

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ortopedia Zamojska"

Przychodnia
Adres:

ul. Ciepła 10

22-400 Zamość (woj.lubelskie)

Telefon:

084-6381587

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

NSZOZ Ortopedia Zamojska- Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Kilińskiego 4

22-400 Zamość (woj.lubelskie)

Telefon:

084-6381587

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ortopedyczno-urazowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia ostoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

NSZOZ Ortopedia Zamojska- Przychodnia

Przychodnia
Adres:

ul. Petera 3

22-600 Tomaszów Lubelski (woj.lubelskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy