Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS" »

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS"

Adres:

ul. Szpitalna 48

99-300 Kutno (woj.łódzkie)

Telefon:

024-2543868

Fax:

024-2542727

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

775-23-59-569

REGON:

47290591300000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Oddział dziennej opieki specjalistycznej

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 48

99-300 Kutno (woj.łódzkie)

Telefon:

024-2543868

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dziennej opieki specjalistycznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Sala pooperacyjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa
Adres:

ul. Szpitalna 48

99-300 Kutno (woj.łódzkie)

Telefon:

024-2543868

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Nocna i świąteczna opieka doraźna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologii ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologii dziecięcej

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedii dziecięcej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Zespół leczenia domowego

Zespół długoterminowej opieki domowej

Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Sowińskiego 5

99-300 Kutno (woj.łódzkie)

Telefon:

024-3557626

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Przychodnia

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Łanięta 9a

99-306 Łanięta (woj.łódzkie)

Telefon:

024-3567275

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Punkt szczepień

Punkt szczepień