Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BIK-MED" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BIK-MED"

Adres:

ul. Kościelna 12

84-106 Leśniewo (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6730841

Fax:

058-6730841

ZOZ-Mail:

NIP:

587-14-98-589

REGON:

191943638

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Medyczne Centrum Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Armii Wojska Polskiego 16

84-100 Puck (woj.pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Pracownia masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Przychodnia Lekarska w Gdyni

Przychodnia
Adres:

ul. Podchorążych 10 A

81-133 Gdynia (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6652091

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Przychodnia Lekarska w Gniewinie

Przychodnia
Adres:

ul. Pomorska 40/1

84-250 Gniewino (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6767343

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologicza

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia hydroterapii

Dział (pracownia) hydroterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Pracownia masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Pracownia USG

Pracownia USG

Punkt szczepień

Punkt szczepień

Przychodnia Lekarska w Leśniewie

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kościelna 12

84-106 Leśniewo (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6738976

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet zabiegowy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Przychodnia Lekarska w Pucku

Przychodnia
Adres:

ul. Armii Wojska Polskiego 16

84-100 Puck (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6730841

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet zabiegowy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia chirurgii ogólnej /bez zabiegów/

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia metaboliczna

Pracownie inne

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Pracownia usg

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG doppler

Pracownia USG

Przychodnia Lekarska w Starzynie

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Żarnowiecka 24

84-107 Starzyno (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6738713

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki i położnej środ.-rodz.

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia lekarza poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Zakład Rehabilitacji w Minkowicach

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Żwirowa 3

84-110 Minkowice (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6737222

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii