Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BRODWINO" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BRODWINO"

Przychodnia
Adres:

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5519667

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia ogólna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyczna (EKG, USG)

Pracownia diagnostyczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BRODWINO" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BRODWINO"

Adres:

ul. Kolberga 7

81-881 Sopot (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5519667

Fax:

058-6622055

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

585-00-03-619

REGON:

190229420