Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji "Medar" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji "Medar"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Rękodzielnicza 16

54-135 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7809900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia angiologiczna

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia nefrologiczna

Pracownia masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji "Medar" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji "Medar"

Adres:

ul. Rękodzielnicza 16

54-135 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3549900

Fax:

071-7809969

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

894-26-36-073

REGON:

932243020