Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Centrum Medyczne" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Centrum Medyczne"

Adres:

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11

67-200 Głogów (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8358350

Fax:

076-8358350

ZOZ-Mail:

NIP:

693-202-56-80

REGON:

020109862

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Centrum Medyczne"

Przychodnia
Adres:

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11

67-200 Głogów (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8358350

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia terapii uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia WZW

Poradnia WZW