Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Centrum Medyczne " »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Centrum Medyczne "

Adres:

ul. Kościuszki 48

90-427 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6369811

Fax:

042-6369812

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

727-25-05-373

REGON:

47237796300000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Przychodnia
Adres:

ul. Kościuszki 48

90-427 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6369812

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergii pokarmowej

Poradnia alergii pokarmowych

poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

poradnia chirurgii naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chorób jelit

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologii

Poradnia diabetologiczna

poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia osteroporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego