Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne "UNION-DENTAL" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne "UNION-DENTAL"

Adres:

ul. Fabryczna 16/22

00-446 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej ( bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym )

Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych i przyzębia dla dzieci

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna dl a dzieci

Poradnia ortodontyczna dla dzieci

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci

Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG stomatologiczne )

Pracownia diagnostyki obrazowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne "UNION-DENTAL" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologiczne "UNION-DENTAL"

Adres:

ul. Fabryczna 16/22

00-446 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6224609

Fax:

022-6225536

ZOZ-Mail:

NIP:

525-10-64-201

REGON:

013063134