Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED"

Adres:

ul. Żabi Kruk 10

80-822 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3202600

Fax:

058-3463104

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

583-27-08-120

REGON:

192471992

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ETER-MED"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Żabi Kruk 10

80-822 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3202600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia pulmonologiczna i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyczna (USG, Echo,Endoskop.)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii