Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznice Citomed " w Toruniu »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lecznice Citomed " w Toruniu

Adres:

ul. C. Skłodowskiej 73

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6584401

Fax:

056-6584499

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

879-01-79-924

REGON:

005722838-00022

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Lecznice Citomed - Przychodnia nr 1

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. C. Skłodowskiej 73

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6584401

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Całodobowe

Ambulatorium ogólne

Oddział Konsultacyjno-Zabiegowy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Zespół długoterminowej opieki domowej

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Alergologii Dziecięcej

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chorób Piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Audiometrii

Pracownie inne

Pracownia Densytometrii

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia EKG w Spoczynku i Wysiłkowa

Pracownie inne

Pracownia Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Spirometrii

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Lecznice Citomed - Przychodnia nr 2

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa
Adres:

ul. Chełmińska 11

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6210740

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia Psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Lecznice Citomed - Przychodnia nr 3

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Moniuszki 12

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6227907

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Pracownia Audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia Dopplerowska

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Lecznice Citomed - Przychodnia nr 4

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 13

87-100 Toruń (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

056-6587410

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Pracownia EKG

Pracownie inne