Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nadmorskie Centrum Medyczne"

Adres:

ul. Majewskich 26

80-457 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-7693700

Fax:

058-7693702

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

584-24-44-154

REGON:

192616396

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia "Biwakowa"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Biwakowa 5

80-229 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5540220

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia "Gdyńska"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Gdyńska 1

80-340 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5119050

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia "Gospody"

Przychodnia
Adres:

ul. Gospody 7

80-344 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5562707

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Przychodnia "Jagiellońska"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Jagiellońska 7

80-371 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-7693800

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Potradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia "Kilińskiego"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kilińskiego 34

80-452 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-3407520

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia "Kołobrzeska"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kołobrzeska 46

80-391 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-7693900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet szczepień

Punkt szczepień

Pooradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej /echokardiograf/

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Przychodnia "Majewskich"

Przychodnia, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Majewskich 26

80-457 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-7693700

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium stomatologiczne

Ambulatorium stomatologiczne

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Przychodnia "Piastowska"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa
Adres:

ul. Piastowska 27

80-332 Gdańsk (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5582036

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna