Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Sojowa 22

81-589 Gdynia (woj.pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie inne

Pracownie inne

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dąbrowa-Dąbrówka"

Adres:

ul. Sojowa 22

81-589 Gdynia (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6296996

Fax:

058-6296996

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

958-13-64-635

REGON:

192102295