Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM"

Przychodnia
Adres:

ul. Podzwierzyniec 41

37-100 Łańcut (woj.podkarpackie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet pielęgniarski opieki długoterminowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Gabinet rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia poz

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM"

Adres:

ul. Podzwierzyniec 41

37-100 Łańcut (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2252191

Fax:

017-2252191

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-13-75-928

REGON:

690378988