Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA" S.C. »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA" S.C.

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Opieka domowa
Adres:

ul. Batorego 31 A

02-591 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8252213

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia pielęgniarki środowiskowej -rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA" S.C. należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANA" S.C.

Adres:

ul. Batorego 31 A

02-591 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

825 -14 -70

Fax:

825 -54 -09

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

521-31-14-730

REGON:

016562429