Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"

Przychodnia
Adres:

ul. Abrahama 57

81-393 Gdynia (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6216251

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet EEG

Pracownie inne

Gabinet USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii pokarmowych

Poradnia alergii skórnych

Poradnia alergii skórnych

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia chorób wewnętrznych dla dzieci

Poradnia chorób wewnętrznych dla dzieci

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"

Adres:

ul. Żwirki i Wigury 14

81-394 Gdynia (woj.pomorskie)

Telefon:

058-6608869

Fax:

058-6608867

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

586-20-54-580

REGON:

192094868