Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Jednodniowy "IBIS" »

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Jednodniowy "IBIS"

Adres:

ul. Kacza 8

01-013 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

8624820 8624821

Fax:

022-8625235

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

527-24-39-652

REGON:

015775258

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

MAMMOBUS-mobilna pracownia mammograficzna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Kacza 8

01-013 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

8625232 8625233 8625234

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia diagnostyki obrazowej :mammobus - jezdna pracownia mammograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Jednodniowy "IBIS"

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Kacza 8

01-013 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

8625232 8625233 8625234

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Chirurgia jednego dnia w zakresie: chirurgii ogólnej dla dorosłych i dzieci,nefrologicznej,naczyniowej,urologicznej,onkologicznej,plastycznej,stomatologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział chirurgii ogólnej w trybie jednodniowym

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej/orttopedia i traumatologia narządu ruchu/w trybie jednodniowym/

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział gastroenterologiczny w trybie jednodniowym

Oddział gastroenterologiczny

Oddział okulistyczny w trybie jednodniowym

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny/tryb jenodniowy/hospitalizacja

Oddział otolaryngologiczny

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyki obrazowej:rtg,mammografia,usg,ekg

Pracownia diagnostyki obrazowej

Przychodnia Szpitala Jednodniowego " IBIS" - Filia Nr 1

Przychodnia
Adres:

ul. Szlenkierów 1

01-181 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8624601

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia wad serca

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej:densytometria,mammografia,usg,ekg

Pracownia diagnostyki obrazowej