Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy »

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Adres:

ul. Nowe Sioło 16

37-611 Cieszanów (woj.podkarpackie)

Telefon:

016-6311961

ZOZ-Mail:

REGON:

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Nowe Sioło 16

37-611 Cieszanów (woj.podkarpackie)

Telefon:

016-6311961

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy