Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. »

Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o.

Adres:

ul. Gąsiorowskiego 12/14

05-510 Konstancin-Jeziorna (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7564313

Fax:

022-7563081

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

123-09-30-105

REGON:

017173368

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia Krioterapeutyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Gąsiorowskiego 12/14

05-510 Konstancin-Jeziorna (woj.mazowieckie)

Telefon:

7563240 7563260

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Kriokomora

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia rehabilitacyjna (konsultacje)

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Przychodnia Ortopedyczno-Rehabilitacyjna nr 5

Przychodnia
Adres:

ul. Komisji Edukacji Narodowej 93

02-784 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

33 50 730

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Dział masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Przychodnia Rehabilitacyjna Nr 1

Przychodnia
Adres:

ul. Gąsiorowskiego 12/14

05-510 Konstancin-Jeziorna (woj.mazowieckie)

Telefon:

7563240 7563260

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dzienny rehabilitacji chorób narządu ruchu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia ortopedyczna ( konsultacje )

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia rehabilitacyjna (konsultacje)

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna ( konsultacje )

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Specjalistyczny zespół rehabilitacji domowej

Zespół rehabilitacji domowej

Przychodnia Rehabilitacyjna Nr 3

Przychodnia
Adres:

ul. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8266318

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dzienny rehabilitacji chorób narządu ruchu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia neurologiczna (konsultacje)

Poradnia neurologiczna

Poradnia ortopedyczna (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia rehabilitacyjna (konsultacje)

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna (konsultacje)

Poradnia reumatologiczna

Przychodnia Rehabilitacyjna Nr 4

Przychodnia
Adres:

ul. Krasińskiego 29/31

50-450 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

7984928 7984929

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Oddział dzienny rehabilitacji chorób narządu ruchu

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia ortopedyczna (konsultacje)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia rehabilitacyjna (konsultacje)

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna (konsultacje)

Poradnia reumatologiczna

Stacjonarny Oddział Rehabilitacji Chorób Narządu Ruchu

Szpital
Adres:

ul. Gąsiorowskiego 12/14

05-510 Konstancin-Jeziorna (woj.mazowieckie)

Telefon:

7563240 7563260

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Stacjonarny oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Zakład Rehabilitacji Poradnia Specjalistyczna

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Witolińska 43

04-185 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6120201

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dział ( pracownia ) fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Dział ( pracownia ) fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Dział ( pracownia ) kinezyteraii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Dział ( pracownia ) krioterapii

Dział (pracownia) krioterapii

Dział ( pracownia ) masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna