Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Patronka" Spółka z o.o. »

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Patronka" Spółka z o.o.

Adres:

ul. Lelewela 11

78-400 Szczecinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

094-3740106

Fax:

094-3728854

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

673-17-17-454

REGON:

331282841

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "Patronka" Spółka z o.o.

Szpital, Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Lelewela 11

78-400 Szczecinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

094-3740106

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

Szpital
Adres:

ul. Lelewela 11

78-400 Szczecinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

094-3728854

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Zakład Opiekuńczo - Pielęgnacyjny

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Lelewela 11

78-400 Szczecinek (woj.zachodniopomorskie)

Telefon:

094-3728853

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Opiekuńczo-Pielęgnacyjny

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny dla Chorych Psychicznie

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

Zespół Domowej Opieki Długoterminowej

Zespół długoterminowej opieki domowej