Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS" »

Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS"

Przychodnia
Adres:

ul. Rydygiera 1

64-920 Piła (woj.wielkopolskie)

Telefon:

067-2155754

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Diabetologii Dziecięcej

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Hematologii Dziecięcej

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kardiologii Dziecięcej

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia alergologii oddechowych

Poradnia alergii oddechowych

Poradnia Chirurgii Dzieciecej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnrj

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nowotworów krwi

Poradnia nowotworów krwi

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia padaczki

Poradnia padaczki

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia wad serca

Poradnia wad serca

Poradnia zaburzeń rytmu serca

Poradnia kardiologiczna

Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zespół Poradni Specjalistycznych "PULS"

Adres:

ul. Rydygiera 1

64-920 Piła (woj.wielkopolskie)

Telefon:

067-2155754

Fax:

067-2155754

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

764-121-82-51

REGON:

570526953