Niepubliczny ZOZ Prywatne Centrum Stomatologiczne »

Niepubliczny ZOZ Prywatne Centrum Stomatologiczne

Adres:

ul. Spokojna 23

56-400 Oleśnica (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia stomarologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia protetyczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Niepubliczny ZOZ Prywatne Centrum Stomatologiczne należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Stomatologiczne

Adres:

ul. Spokojna 23

56-400 Oleśnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713983417

Fax:

0713983417

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

911-10-73-449

REGON:

930683105