NZOZ Centrum Zdrowia "Sanvita" »

NZOZ Centrum Zdrowia "Sanvita"

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 13

44-194 Knurów (woj.śląskie)

Telefon:

032-3362614

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia psychiatryczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

NZOZ Centrum Zdrowia "Sanvita" należy do ZOZ:
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia "Sanvita"

Adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 13

44-194 Knurów (woj.śląskie)

Telefon:

032-3362614

Fax:

032-2364839

ZOZ-Mail:

NIP:

642-001-68-21

REGON:

273830388