NZOZ "EPIONE" SC. »

NZOZ "EPIONE" SC.

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Kijowska 71

40-755 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2064068

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Chirurgia krótkoterminowa w zakresie ginekologii

Oddział ginekologiczny

Chirurgia krótkoterminowa w zakresie ginekologii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii

Oddział chirurgiczny ogólny

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Gabinet kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Gabinet masażu leczniczego

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia leczenia ran

Poradnia leczenia ran

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy i badań kierowców

Poradnia medycyny pracy

Poradnia metaboliczna

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia POZ dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki schorzeń piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia audiometrii

Pracownie inne

Pracownia cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Protezownia

Pracownia protetyki stomatologicznej

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej

Zespół długoterminowej opieki domowej

NZOZ "EPIONE" SC. należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EPIONE" s.c.

Adres:

ul. Kijowska 71

40-755 Katowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2064068

Fax:

032-2064068

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

634-22-41-017

REGON:

273700680