Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii »

Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii

Szpital
Adres:

ul. Botaniczna 3

31-503 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-4248600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Przykliniczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Dzienny

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział Kliniczny

Oddział neurologiczny

Oddział Udarowy

Oddział neurologiczny

Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu

Poradnia chorób naczyniowych mózgu

Poradnia Chorób Nerwowo-Mięśniowych i Chorób Neuronu Ruchowego

Poradnia chorób mięśni

Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych Chorób Układu Pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Przeciwpadaczkowa i Leczenia Mózgu

Poradnia padaczki

Poradnia Przykliniczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia SM

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia Zaburzeń Pamięci

Poradnia neurologiczna

Pracownia EEB i Potencjałów Wywołanych

Pracownie inne

Pracownia Elektromiografii

Pracownie inne

Pracownia Zaburzeń Funkcji Autonomicznych

Pracownie inne

Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres:

ul. Kopernika 36

31-501 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-4247000

Fax:

012-4247487

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

675-11-99-442

REGON:

000288685