Oddział dzienny dla osób uzaleznionych od alkoholu

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
Adres:

ul. Litewska 8

60-605 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8484185

Specjalizacje:

 • Psychiatria

Leczone schorzenia:

 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne
 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

Należy do jednostki:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Adres:

ul. Litewska 8

60-605 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8484185