Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. »

Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.

Szpital, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Wiśniowa 36

53-137 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713692030

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok opercyjny

Blok operacyjny

Dział stetrylizacji i dezynfekcji

Sterylizatornia

Izba przyjęć chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć internistyczna

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcji

Oddział chirurgii plastycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział endokrynologiczny

Oddział endokrynologiczny

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział ortopedii i traumatologii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział pulmonologii

Oddział pulmonologii

Oddział reumatologii

Oddział reumatologiczny

Oddział urologii

Oddział urologiczny

Poradnia chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Zaklad chirurgii endoskopowej

Pracownie inne

Zaklad diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład chemioterapii onkologicznej

Oddział chemioterapii

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład medycyny nuklearnej

Pracownie inne

Zakład nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej

Pracownie inne

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z. należy do ZOZ:
Okręgowy Szpital Kolejowy s.p.z.o.z.

Adres:

ul. Wiśniowa 36

53-137 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713692030

Fax:

0713732569

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

899-22-27-655

REGON:

010686981