Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Szpital
Adres:

ul. Odona Bujwida 44

50-368 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Onkologiczno-Hematologiczny Dziecięcy

Oddział hematologiczny dla dzieci

Oddział Immunologii, Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej

Oddział transplantacji szpiku

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Onkologiczno-Hematologiczny

Oddział transplantacji szpiku dla dzieci

Oddział Onkologiczno-Hematologiczny Dziecięcy

Oddział onkologiczny dla dzieci

Oddział Opieki Paliatywnej Dla Dzieci

Oddział medycyny paliatywnej dla dzieci

Pracownia EKG

Pracownie inne

Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej

Hospicja domowe dla dzieci

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej należy do ZOZ:
Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu

Adres:

ul. J.M. Hoene-Wrońskiego 25

50-376 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3200718

Fax:

071-3200718

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

898-18-16-856

REGON:

000289012