Szpital - oddziały

Szpital
Adres:

ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnów (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6315000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział kardiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział leczenia uzależnień i współuzależnienia

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Oddział neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurologii z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział noworodków z pododdziałem intensywnej terapii i patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział ortopedyczno-urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologii

Oddział urologiczny

Oddział wewnętrzny I i nefrologii z ośrodkiem dializ

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział wewnętrzny II i ostrych zatruć

Oddział chorób wewnętrznych

Ośrodek dializ

Stacja dializ

Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia

Poradnia leczenia uzależnień

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Patomorfologii

Prosektorium

Szpital - oddziały należy do ZOZ:
Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie

Adres:

ul. Lwowska 178a

33-100 Tarnów (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6315000

Fax:

014-6212581

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

873-27-13-732

REGON:

850052740