Szpital

Szpital
Adres:

ul. Lubelska 90

24-200 Bełżyce (woj.lubelskie)

Telefon:

081-5162650

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Dzienny ośrodek rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Izba przyjęć szpitalna

Izba przyjęć szpitala

Oddział chirurgiczny ogólny z pododdziałem intensywnej opieki pooperacyjnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział intensywnej opieki medycznej

Oddział intensywnej terapii

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacji ogólnej

Oddział rehabilitacyjny

Poradnia chirurgiczno-urazowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

Zespół długoterminowej opieki domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Szpital należy do ZOZ:
Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bełżycach

Adres:

ul. Lubelska 90

24-200 Bełżyce (woj.lubelskie)

Telefon:

081-5162650

Fax:

081-5162618

ZOZ-Mail:

NIP:

717-15-47-298

REGON:

43101824200013