SPZOZ Szpital Nr 1

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Kościuszki 29

44-100 Gliwice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2314232

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Izba przyjęć szpitala

Ambulatorium ogólne

Izba przyjęć szpitala

Ambulatorium urazowe przy izbie przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii

Dział anestezjologii

Oddział Chirurgii Dzieci

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowej, Pododdział Dziecięcy (10 łóżek)

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Nefrologiczny (15 łóżek) i Pododdział Dializ (5 łóżek)

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologiczny, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (6 łóżek)

Oddział kardiologiczny

Oddział Pediatryczny, Pododdział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci (5 łóżek) Pododdział Niemowlęcy (10 łóżek)

Oddział pediatryczny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia chirurgii dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia badań czynnościowych

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia elektrodiagnostyki kardiologicznej

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia medycyny sądowej i patomorfologii

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Sterylizatornia

Sterylizatornia

SPZOZ Szpital Nr 1 należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w Gliwicach

Adres:

ul. Kościuszki 29

44-100 Gliwice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2314232

Fax:

032-2389550

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

631-22-11-885

REGON:

272413139