ZOZ MSWiA Szpital we Wrocławiu

Szpital
Adres:

ul. Ołbińska 32

50-233 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7984600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Dział Usprawnienia Leczniczego

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba Przyjęć z Pomocą Doraźną i Ratownictwem Medycznym

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział Internistyczny z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (SINK) oraz Działem Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca

Pracownie inne

Pracownia USG, EEG, Endoskopii

Pracownie inne

Punkt Krwiodawstwa

Bank krwi

Wojewódzka Komisja Lekarska

Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

Zakład Diagnostyki Radiologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

ZOZ MSWiA Szpital we Wrocławiu należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Adres:

ul. Ołbińska 32

50-233 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-7984600

Fax:

071-3293689

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

898-18-03-575

REGON:

930856126