Ośrodek Leczenia Osób z " Podwójną Diagnozą" »

Ośrodek Leczenia Osób z " Podwójną Diagnozą"

Poradnia leczenia uzależnień
Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757371

Specjalizacje:

 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży

Leczone schorzenia:

 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne
 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania

Należy do jednostki:
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychiatrii Młodzieżowej

Adres:

ul. Czechosłowacka 8/10

92-216 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6757371