Ośrodek Leczenia Specjalistycznego Szpital Nowowiejski »

Ośrodek Leczenia Specjalistycznego Szpital Nowowiejski

Szpital
Adres:

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8252031

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział I Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział II Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział III Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział IV Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział V Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział VI Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział VIII Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny

Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział XIV Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oddział XV Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział XX Dzienny Psychiatryczny GAWRA

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Stomatologiczna - Gabinet Stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny w Rasztowie

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Ośrodek Leczenia Specjalistycznego Szpital Nowowiejski należy do ZOZ:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Adres:

ul. Nowowiejska 27

00-665 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8252034

Fax:

022-8252034

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

526-17-44-274

REGON:

000298070