Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie »

Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie

Adres:

ul. Będkowo 1

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3120220

Fax:

071-3120220

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

895-16-09-377

REGON:

932254236

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Hospicjum stacjonarne

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Będkowo 1

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3120220

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Hospicjum stacjonarne

Hospicja stacjonarne

Opieka ambulatoryjna

Przychodnia
Adres:

ul. Będkowo 1

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3120220

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Opieka domowa

Opieka domowa
Adres:

ul. Będkowo 1

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3120220

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Hospicjum domowe

Hospicja domowe

Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi

Zespół długoterminowej opieki domowej

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Zakład Leczniczo - Opiekuńczy dla Dorosłych

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Będkowo 1

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3120220

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład Leczniczo - Opiekuńczy dla Pacjentów Psychiatrycznych

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Będkowo 1

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3120220

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład opiekuńczo- leczniczy psychiatryczny

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny