Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach »

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach

Adres:

ul. Częstochowska 1

42-164 Parzymiechy (woj.śląskie)

Telefon:

034-3189154

Fax:

034-3189446

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

574-17-80-212

REGON:

000293284

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

Szpital
Adres:

ul. Częstochowska 1

42-164 Parzymiechy (woj.śląskie)

Telefon:

034-3189154

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Przychodnia
Adres:

ul. Ogrodowa 66

42-200 Częstochowa (woj.śląskie)

Telefon:

034-3681520

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu