Niepubliczny Zakład Opieki Zdrwotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień " SELF"

Adres:

ul. Kościuszki 10

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3871530

ZOZ-Mail:

NIP:

894-11-52-143

REGON:

932845055

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Nieoubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzaleźnień " SELF"

Przychodnia
Adres:

ul. Kościuszki 10

55-100 Trzebnica (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3872987

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia uzależnień i współuzależnień od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży