Ośrodek Zdrowia w Jasienicy »

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy

Adres:

ul. 845

43-385 Jasienica (woj.śląskie)

Telefon:

033-8153825

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia laryngologiczna dla dzeci i dorosłych

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna dla dzeci i dorosłych

Poradnia okulistyczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej - domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy należy do ZOZ:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Adres:

ul. 845

43-385 Jasienica (woj.śląskie)

Telefon:

033-8153283

Fax:

033-8153283

ZOZ-Mail:

NIP:

937-21-74-178

REGON:

07214053500010