Pałuckie Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żninie »

Pałuckie Centrum Zdrowia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żninie

Adres:

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3031341

Fax:

052-3031344

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

562-16-88-969

REGON:

093213309-00014

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3031341

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Poradnie Specjalistyczne

Przychodnia
Adres:

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3031344

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Promocja Zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3031341

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Diagnostyki Elektroradiologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Pracownie inne

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3031341

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Noworodkowy (neonatologiczny)

Oddział neonatologiczny

Zakład Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szpitalna 30

88-400 Żnin (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3031341

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Fizykoterapia

Dział (pracownia) fizykoterapii

Kinezyterapia

Dział (pracownia) kinezyterapii