N ZOZ Centrum Medyczne Gizińscy

Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia
Adres:

ul. Kościuszki 16

85-079 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Chirurgii Jednego Dnia z Blokiem Operacyjnym

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Dziennej Opieki Psychiatrycznej

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Psychiatryczna i Psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Psychologii

Poradnia psychologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy

Poradnia ginekologiczno-położnicza

N ZOZ Centrum Medyczne Gizińscy należy do ZOZ:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy

Adres:

ul. Kościuszki 16

85-079 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3455080

Fax:

052-3211432

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

967-10-19-942

REGON:

092359873-00019