Pion Lecznictwa »

Pion Lecznictwa

Szpital
Adres:

ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6177777

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny Chirurgiczny

Blok operacyjny dla dzieci

Blok Operacyjny Laryngologiczny

Blok operacyjny dla dzieci

Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym, Traumatologicznym i Chirurgii Onkologicznej dla Dzieci

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci

Oddział Kardiologiczny i Reumatologiczny dla Dzieci

Oddział kardiologiczny dla dzieci

Oddział Leczenia Oparzeń Pododdziałem Chirurgii Nworodkowej i Niemowlęcej

Oddział oparzeń dla dzieci

Oddział Nefrologiczny i Diabetologiczny dla Dzieci

Oddział nefrologiczny dla dzieci

Oddział Neurologiczny dla Dzieci

Oddział neurologiczny dla dzieci

Oddział Niemowlęcy i Ogólnopediatryczny z Poddziałem Gastroenterologii, Alergologii i Leczenia Mukowiscydozy dla Dzieci Młodszych

Oddział niemowlęcy

Oddział Niemowlęcy z Pododdziałem Onkohematologii dla Dzieci Młodszych

Oddział niemowlęcy

Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny

Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci

Oddział Ogólnopediatryczny z Pododdziałem Gastroenterologii, Alergologii i Leczenia Mukowiscydozy dla Dzieci Starszych

Oddział pediatryczny

Oddział Okulistyczny dla Dzieci

Oddział okulistyczny dla dzieci

Oddział Onkohematologiczny dla Dzieci Starszych

Oddział chemioterapii dla dzieci

Oddział Otolaryngologiczny, Foniatryczny i Audiologiczny dla Dzieci

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział Pulmonologiczny dla Dzieci

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci

Oddział rehabilitacyjny dla dzieci

Oddział Zaburzeń Metabolizmu Kostnego

Oddział chorób metabolicznych dla dzieci

Pracownia Rhinomanometryczna

Pracownie inne

Pion Lecznictwa należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres:

ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6177777

Fax:

042-6177988

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

726-22-51-391

REGON:

000288805