Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218616

Fax:

017-2218929

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

818-14-29-388

REGON:

690692118

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Filia Przychodni Rejonowej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Fabryczna 4

39-120 Sędziszów Młp. (woj.podkarpackie)

Telefon:

2216502

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Filia Przychodni Rejonowej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Przemysłowa 1

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218651

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Filia Przychodni Rejonowej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Kolejowa 140

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218631

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Filia Przychodni Rejonowej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Piłsudskiego 12

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218235

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gminny Ośrodek Zdrowia

Przychodnia
Adres:

ul. - 81

39-124 Iwierzyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

2221003

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gminny Ośrodek Zdrowia

Przychodnia
Adres:

ul. - 121

39-103 Ostrów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2235769

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital
Adres:

ul. Wyspiańskiego 14

39-120 Sędziszów Młp. (woj.podkarpackie)

Telefon:

2216748

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium internistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Pracownia badań czynnościowych serca

Pracownia diagnostyczna

Sala intensywnej opieki kardiologicznej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218616

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne i gabinet zabiegowy

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium pomocy doraźnej

Ambulatorium ogólne

POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- transport sanitarny

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Zespół ogólno-lekarski "OL"

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół ratowniczo-wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół reanimacyjny "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. - 223

39-102 Lubzina (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2212124

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. - 10

39-107 Niedźwiada (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2213323

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnej środowiskowej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. - 34

39-127 Będziemyśl (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2226018

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

Czarna Sędziszowska 144

39-123 Czarna Sędziszowska (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-7455636

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. - 190

39-126 Zagorzyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2216871

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. - 34

39-124 Bystrzyca (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2221476

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Ośrodek Zdrowia

Przychodnia
Adres:

ul. - 71

39-122 Kamionka (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2216609

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia
Adres:

ul. Wyspiańskiego 14

39-120 Sędziszów Młp. (woj.podkarpackie)

Telefon:

2216662

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarek środowiskowych

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnych środowiskowej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- transport sanitarny

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia elektrokardiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia gastroskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia rehabilitacji leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia
Adres:

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

39-100 Ropczyce (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2218616

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Centralna sterylizatornia

Izba przyjęć szpitala

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarek środowiskowych

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet położnych środowiskowych

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

POZ- nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

POZ- nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Pracownia audiometryczna

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia elektrokardiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia gastroskopii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia rehabilitacji leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Punkt Lekarski

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. - 343

39-104 Ocieka (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-2215735

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet higieny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Wyspiańskiego 14

39-120 Sędziszów Młp. (woj.podkarpackie)

Telefon:

2226060

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy