Pogotowie Ratunkowe »

Pogotowie Ratunkowe

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Kościuszki 9

05-500 Piaseczno (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7567511

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Pogotowie Ratunkowe należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie

Adres:

ul. Nadarzyńska 13

05-500 Piaseczno (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7570077

Fax:

022-7155011

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

123-08-22-054

REGON:

000308695