Poliklinika w Ciechanowie »

Poliklinika w Ciechanowie

Przychodnia
Adres:

ul. Mickiewicza 8

06-400 Ciechanów (woj.mazowieckie)

Telefon:

023-6731245

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi

Gabinet zabiegowy

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Podstwowa Opieka Zdrowotna

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Badań Profilaktycznych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Pracownia Analityki Ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia Usprawniania Leczniczego

Poradnia rehabilitacyjna

Specjalistyczna Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Specjalistyczna Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna w Ostrołęce

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Specjalistyczna Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna w Ostrołęce

Poradnia otolaryngologiczna

Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna w Ostrołęce

Poradnia neurologiczna

Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna w Ostrołęce

Poradnia okulistyczna

Specjalistyczna Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poliklinika w Ciechanowie należy do ZOZ:
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Adres:

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8453281

Fax:

022-8453281

ZOZ-Mail:

NIP:

521-29-25-596

REGON:

006472651