Poliklinika »

Poliklinika

Przychodnia
Adres:

ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6177785

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergogastrologiczna

Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Audiometryczna

Poradnia audiologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

Poradnia Chorób Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci

Poradnia Endokrynologiczna dla Dorosłych

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczno-Osteroporotyczna

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Alergolaryngologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Alergopulmunologiczna

Poradnia alergii oddechowych dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna (leczenia bólu)

Poradnia pediatryczna

Poradnia Konsultacyjna Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Genetyczna

Poradnia genetyczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Hematologiczna

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Kontroli Rozwoju Dzieci

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Konsultacyjna Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Ogólnopediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Konsultacyjna Okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Onkologiczna

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Parazytologiczna

Poradnia chorób jelitowych dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia Konsultacyjna Urologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry dla dzieci

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Poradnia leczenia mukowiscydozy dla dzieci

Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza dla dzieci

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna dla dzieci

Poradnia Padaczki

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Rynologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Szczepień Ochronnych dla Dzieci Wysokiego Ryzyka

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia Zaburzeń Metabolizmu Kostnego (Osteoporozy)

Poradnia osteoporozy

Pracownia Audiometrii i Protetyki Słuchu

Pracownie inne

Pracownia Audiometrii Obiektywnej

Pracownie inne

Pracownia Echokardiograficzna

Pracownie inne

Pracownia Elektroencefalograficzna

Pracownie inne

Pracownia Elektrokardiograficzna

Pracownie inne

Pracownia Gastrofiberoskopii i ph-metrii

Pracownie inne

Pracownia Psychologii Klinicznej

Pracownie inne

Pracownia Termografii

Pracownie inne

Pracownia Urodynamiczna

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej

Pracownie inne

Poliklinika należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres:

ul. Sporna 36/50

91-738 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6177777

Fax:

042-6177988

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

726-22-51-391

REGON:

000288805